Konsument w gospodarce globalnej

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-KGG
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówonsument jako podmiot rynkowy. Modele i teorie rynkowych zachowań konsumentów. Podejmowanie decyzji zakupowych. Racjonalność i irracjonalność zachowań konsumenckich. Badania marketingowe jako źródło wiedzy o konsumencie. Trendy w zachowaniach konsumentów. Globalizacja konsumpcji i stylów życia. Konsument w strategiach przedsiębiorstw. Konsument na rynkach międzynarodowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, SGH, 2013 2) Zalega T., Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi-