Koncepcje zarządzania

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-KOZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czerska M., Szpitter A. (red.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, 2010 2) Zimniewicz K., Współczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi