Kultura pracy zespołowej

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-KPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającex
Wymagania wstępnex
Opis ćwiczeńPojęcie pracy zespołowej. Praca zespołowa a praca indywidualna. Strategie stosowane w celu stworzenia optymalnego zespołu: zasady budowania zespołów, reguły współdziałania w zespole, podział ról podejmowanie decyzji i przejmowanie odpowiedzialności. Techniki służące usprawnieniu komunikacji w zespole. Mechanizmy pozwalające na skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Etyka pracy zespołowej. Wpływ kultury organizacyjnej na zachowania organizacyjne.
Opis wykładówIstota i zakres kultury organizacyjnej. Typy kultur organizacyjnych. Klasyfikacje kultur organizacyjnych. Uwarunkowania kształtowania kultury organizacyjnej. rola kultury organizacyjnej w rozwoju organizacji.Istota pracy zespołowej. role zespołowe. Rola pracy zespołowej w rozwoju organizacji.
Cel kształceniaPrzygotowanie do pracy w różnego rodzaju zespołach, np. badawczych czy projektowych, tworzonych tak na etapie studiów, jak i w późniejszej pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ekonomiczno-biznesowego.
Literatura podstawowa1) M. Siemiński , Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, Dom Wydawniczy TNOiK Toruń, 2008, s. 266 2) (red.) R. Rutka, P. Wróbel, Organizacja zachowań zespołowych, PWE, 2012, s. 264 3) A. Winch, S. Winch, Negocjacje. Jednostka. Organizacja. Kultura, Difin, 2010, s. 272 4) M. Rozkwitalska, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji międzynarodowych, Wolter Kluwer , 2011, s. 291 5) B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, 2007, s. 270
Literatura uzupełniająca1) L. Zbiegień-Maciąg, wyd. PWN, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, 2013r., tom , 197s. 2) S.P. Robbins, wyd. Wydawnictwo Zysk - S-ka, Zasady zachowania w organizacji, 2000r., tom , 296s. 3) K.S. Cameron, R.E. Quinn , wyd. Wolter Kluwer , Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, 2015r., tom , 206s. 4) Ł. Sułkowski, wyd. Difin, Kulturowe procesy zarządzania, 2012r., tom , 335s.
Uwagi