Lingwistyka komputerowa

2021L

Kod przedmiotu84S2O-LIK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTreści zajęć: Geneza językoznawstwa komputerowego; Korpus tekstów jako źródło badań językoznawczych; Typy badań korpusowych; Korpusu tekstów i ich zastosowania; Leksykografia elektroniczna; Maszynowe metody badania stopnia zrozumiałości tekstu; Narzędzia lingwistyczne konsorcjum CLARIN
Opis wykładówIA:Treści zajęć: Geneza językoznawstwa komputerowego; Korpus tekstów jako źródło badań językoznawczych; Typy badań korpusowych; Korpusu tekstów i ich zastosowania; Leksykografia elektroniczna; Maszynowe metody badania stopnia zrozumiałości tekstu; Narzędzia lingwistyczne konsorcjum CLARIN.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marek Świdziński, Lingwistyka korpusowa w Polsce, t. 1, LingVaria, 2006, s. 23-34 2) A. Przepiórkowski i in. (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, PWN, 2012 3) W Gruszczyński, M. Ogrodniczuk (red.), Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, SWPS, 2015, s. 1-102
Literatura uzupełniająca
Uwagi