Lingwistyka stosowana

2021L

Kod przedmiotu84S2O-LST
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówLingwistyka stosowana – status w obrębie językoznawstwa. Przedmiot badań, cele oraz stosowane metody badawcze. Obszary zastosowania oraz charakterystyka wybranych dyscyplin lingwistyki stosowanej. Lingwistyka kontrastywna. Socjolingwistyka – język w perspektywie społecznej. Pragmalingwistyka – język w kontekście społeczności, która go używa. Psycholingwistyka – psychologiczna baza funkcjonowania języka.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia audytoryjne dotyczące różnych zagadnień z zakresu dyscyplin lingwistyki stosowanej omawianych podczas wykładów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prokop Izabela, Sopata Aldona, Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy, t. -, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-