Praktyka zawodowa

2022L

Kod przedmiotu84S2O-PRZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE:ĆWICZENIA:Zapoznanie się z organizacją pracy w miejscu odbywania praktyki, przepisami o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej lub ochronie danych osobowych, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ze specyfiką miejsca praktyki.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) x, x, t. x, x, x, s. x
Literatura uzupełniająca
Uwagi-