Sztuka argumentacji i negocjacji

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-SAN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńStudenci przygotowują krótką mowę na wybrany temat, przedstawiając w niej argumentację za i przeciw postawionej tezie. W wystąpieniu starają się zaprezentować argumentację różnego rodzaju: merytoryczną, moralną, emocjonalną itp. Studenci dzieląc się na grupy toczą spór dotyczący wyznaczonej kwestii. Podczas debaty uczą się oddzielać stanowisko w poruszanej sprawie od osób, które je prezentują, zachowując wzajemny szacunek. Starają się prowadzić dyskusję w sposób merytoryczny i uporządkowany, oddzielając argumentację racjonalną od innych jej rodzajów
Opis wykładówIA:Studenci przygotowują krótką mowę na wybrany temat, przedstawiając w niej argumentację za i przeciw postawionej tezie. W wystąpieniu starają się zaprezentować argumentację różnego rodzaju: merytoryczną, moralną, emocjonalną itp. Studenci dzieląc się na grupy toczą spór dotyczący wyznaczonej kwestii. Podczas debaty uczą się oddzielać stanowisko w poruszanej sprawie od osób, które je prezentują, zachowując wzajemny szacunek. Starają się prowadzić dyskusję w sposób merytoryczny i uporządkowany, oddzielając argumentację racjonalną od innych jej rodzajów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, ., 1998 2) Lichański J. Z., Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, ., 2001 3) Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, ., 2004 4) Beck G., Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, ., 2007 5) Perelman Ch., Imperium retoryki, ., 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi