Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-SMPDIII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńDyskusja nad wybranymi zagadnieniami. Analiza kwestii merytorycznych oraz językowych związanych z przygotowywanymi pracami. Analizowanie i ewaluacja przygotowanych rozdziałów pracy dyplomowej.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura będzie wskazywana w zależności od tematyki seminarium i decyzji osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi