Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV

2022L

Kod przedmiotu84S2O-SMPDIV
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńDyskusja nad wybranymi zagadnieniami. Analiza kwestii merytorycznych oraz językowych związanych z przygotowywanymi pracami. Analizowanie i ewaluacja przygotowanych rozdziałów pracy dyplomowej
Opis wykładówIA:Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami. Analiza kwestii merytorycznych oraz językowych związanych z przygotowywanymi pracami. Analizowanie i ewaluacja przygotowanych rozdziałów pracy dyplomowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura będzie wskazywana w zależności od tematyki seminarium i decyzji osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi---