Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-SMPPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPortfolio dyplomanta. Zasady kwerendy bibliotecznej. Zasady sporządzania bibliografii. Zasady cytowania i parafrazowania. Zasady edytowania tekstów naukowych. Zasady zarządzania czasem. Inne zagadnienia w zależności od wybranego tematu pracy.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) x, Literatura będzie wskazywana w zależności od tematyki seminarium i decyzji osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim., t. x, x, x, s. x
Literatura uzupełniająca
Uwagi