Społeczna odpowiedzialność biznesu

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-SOB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu , 2013, s. 149 2) Praca zbiorowa, Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu , 2012, s. 77
Literatura uzupełniająca
Uwagi