Środki zewnętrzne – aplikowanie i zarządzanie

2022L

Kod przedmiotu84S2O-SZAZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZajęcia obejmują zarówno elementy teorii, jak i praktyki. Podczas zajęć studenci zapoznają się z treścią dokumentów programowych stanowiących podstawę dystrybucji środków budżetowych UE (ich strukturą, priorytetami i działaniami). Kolejnym etapem nauki jest praktyczne zapoznanie się z elementami metodyki zarządzania cyklem projektów (Project Cycle Management) od formułowania celów, działań, rezultatów, poprzez tworzenie drzewa problemów, drzewa celów, matrycy logicznej projektu, harmonogramu realizacji projektu oraz budżetu projektu, dotyczącymi wybranego przez zespoły problemu. Efektem ich prac jest gotowy projekt. W trakcie zajęć wykorzystywane są studia przypadków projektów europejskich zrealizowanych w Polsce w II i III okresie programowania. Ponadto studenci wykorzystują metodykę design-thinking (m.in. w zakresie burzy mózgów, mind maping, analizy problemów i celów, sposobów prezentowania gotowych projektów).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) MGiPS, Podręcznik – Zarządzanie Cyklem Projektu, t. -, Biuro współpracy EUROPAID, 2004, s. - 2) Pawlicki R., Strategia finansowa dla Polski 2014-2020: fundusze unijne dla przedsiębiorczych., t. -, Difin, 2014, s. - 3) Gwiazda M., Fundusze UE 2014 - 2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości., t. -, Beck, 2014, s. - 4) Krasucka M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020., t. -, Wiedza i praktyka, 2014, s. - 5) -, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-