Warsztaty biznesowe STARTUP I

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-WBSTI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPojęcie projekt i zakres koncepcji zarządzania projektami. Organizacja zespołów projektowych. Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego. Opracowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys projektu przedsięwzięcia gospodarczego. Analiza finansowa i budżetowanie. Sterowanie przebiegiem projektu. Narzędzia zarządzania projektami – metody sieciowe i metoda PERT. Proste metody oceny przedsięwzięć gospodarczych – prosta stopa zwrotu. Dyskontowe metody oceny przedsięwzięć gospodarczych – wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu. Cykl życia projektów. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami.
Opis wykładówIA:Pojęcie projekt i zakres koncepcji zarządzania projektami. Organizacja zespołów projektowych. Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego. Opracowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys projektu przedsięwzięcia gospodarczego. Analiza finansowa i budżetowanie. Sterowanie przebiegiem projektu. Narzędzia zarządzania projektami – metody sieciowe i metoda PERT. Proste metody oceny przedsięwzięć gospodarczych – prosta stopa zwrotu. Dyskontowe metody oceny przedsięwzięć gospodarczych – wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu. Cykl życia projektów. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) x, x, x, x
Literatura uzupełniająca
Uwagi