Warsztaty biznesowe STARTUP II

2022L

Kod przedmiotu84S2O-WBSUII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńIstota przedsiębiorczości - test osobowościowy. Sztuka prezentacji - wystąpienia publiczne. Zarządzanie sobą w czasie. Elementy komunikacji interpersonalnej (asertywność, negocjacje). Poszukiwanie pomysłów na biznes. Firma jednoosobowa czy spółka – jakie są różnice? Zakładanie i rozwijanie własnego przedsiębiorstwa. Biznesplan (Wstępna koncepcja przedsięwzięcia. Plan strategiczny. Plan marketingowy. Plan techniczny i organizacyjny. Plan finansowy. Zestaw analiz finansowych). Alternatywy dla biznesu od „zera” np. franchising.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) x, x, x, x
Literatura uzupełniająca
Uwagi