Wykład monograficzny I

2022Z

Kod przedmiotu84S2O-WMOI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKonstytutywne wiadomości z zakresu szeroko pojętej lingwistyki w biznesie, uwzględniające najnowszy stan badań. Szczegółowa tematyka jest powiązana z badaniami naukowymi osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem treści istotnych dla kształcenia i poszerzania kompetencji zawodowych studentów lingwistyki w biznesie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura będzie wskazywana w zależności od tematyki wykładu i decyzji osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim. , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi