Warsztaty myślenia projektowego (design thinking)

2021L

Kod przedmiotu84S2O-WMP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) x, x, x, x
Literatura uzupełniająca
Uwagi