Warsztaty storytelling

2021Z

Kod przedmiotu84S2O-WST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOpowieść jako naturalny sposób dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń. Struktura i narzędzia opowieści (piramida Freytaga). Rodzaje opowieści najczęściej wykorzystywanych w marketingu i biznesie (kampanie reklamowe, strony www). Język jako kreator świata - budowanie światów poprzez narrację i wizualizację. Lingwistyczne wyznaczniki sugestywnych opowieści marketingowych. Emocjonalizacja języka i obrazu. Metafora werbalna – metafora wizualna. Data storytelling, czyli opowieść ukryta w danych.
Opis wykładówIA:Opowieść jako naturalny sposób dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń. Struktura i narzędzia opowieści (piramida Freytaga). Rodzaje opowieści najczęściej wykorzystywanych w marketingu i biznesie (kampanie reklamowe, strony www). Język jako kreator świata - budowanie światów poprzez narrację i wizualizację. Lingwistyczne wyznaczniki sugestywnych opowieści marketingowych. Emocjonalizacja języka i obrazu. Metafora werbalna – metafora wizualna. Data storytelling, czyli opowieść ukryta w danych. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Górska, M. , Visual Storytelling. Jak opowiadać językiem video, PWN, 2019 2) Świątecka, A, Digital storytelling – podręcznik dla edukatorów, Fundacja Ad Hoc, 2013 3) Tkaczyk, P., Narratologia. Umiejętność opowiadania historii tkwi w Tobie od zawsze. Opanuj ją i rozwiń, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, które mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym, i otrzymanie ocen pozytywnych z prac zaliczeniowych.