Położnictwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Położnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Anatomia* 1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
20
25
15
Embriologia i genetyka
2
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
25
25
15
Fizjologia*1/2
1,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
20
10
15
Pedagogika (Nauki H/S)
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
Samokształcenie
20
10
10
15
Psychologia
2,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Samokształcenie
30
10
20
15
Socjologia
1,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
20
10
15
Zdrowie publiczne* 1/2
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
10
III - Kierunkowe
Podstawy opieki położniczej* 1/2
11,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
70
90
30
Promocja zdrowia
1
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
15
15
30
VI - Praktyka
Podstawy opieki położniczej (2 tyg.) 1/2
4
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
80
Promocja zdrowia (1/2 tyg.)
1
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
20
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomia* 2/2
1
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Biochemia i biofizyka
1,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
25
10
10
Fizjologia* 2/2
1,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
25
Mikrobiologia i parazytologia
1,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
20
15
10
Patologia
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
25
20
15
Zdrowie publiczne* 2/2
1
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
Samokształcenie
10
15
15
III - Kierunkowe
Filozofia i etyka zawodu położnej (Nauki H/S)
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Samokształcenie
30
15
20
15
Podstawy opieki położniczej (2 tyg.)
4
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
80
Podstawy opieki położniczej * 2/2
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
60
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
4
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
80
Techniki położnicze i prowadzenie porodu*
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
70
VI - Praktyka
Podstawy opieki położniczej (2 tyg.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Język angielski 2/3
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Farmakologia
2
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
30
15
15
Radiologia
1
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
10
5
10
III - Kierunkowe
Badania fizykalne
2
ZAL
ZAL
ZAL-O
Samokształcenie
Wykład
Ćwiczenia
30
8
24
Dietetyka
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Samokształcenie
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Neonatologia i opieka neonatologiczna
3
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
30
25
20
Neonatologia i opieka neonatologiczna (2 tyg.)
4
EGZ
Zajęcia praktyczne
80
Położnictwo i opieka położnicza (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Położnictwo i opieka położnicza*
1
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
28
10
Przedmiot do wyboru
1,5
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2tyg.)
4
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
80
Techniki położnicze i prowadzenie porodu*
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Samokształcenie
70
30
VI - Praktyka
Neonatologia i opieka neonatologiczna (2 tyg.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
SUMA
32,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski 3/3
1,5
EGZ
Ćwiczenia
45
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Badania naukowe w położnictwie
1,5
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
12
10
20
Choroby wewnętrzne
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
16
14
30
Choroby wewnętrzne (1tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
2
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
25
20
20
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (1 tydz.)
2
EGZ
Zajęcia praktyczne
40
Położnictwo i opieka położnicza (2 tyg.)
4
EGZ
Zajęcia praktyczne
80
Położnictwo i opieka położnicza*
3
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
24
13
30
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2tyg.)
4
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
80
VI - Praktyka
Choroby wewnętrzne (1tydz.)
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (1 tydz.)
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Położnictwo i opieka położnicza (2 tyg.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (4 tyg.)
4
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
31,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anestezjologia i stany zagrożenia życia
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
16
14
20
Anestezjologia i stany zagrożenia życia (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Chirurgia
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
16
14
30
Ginekologia i opieka ginekologiczna (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Ginekologia i opieka ginekologiczna*
7
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
40
50
30
Podstawy ratownictwa medycznego
1
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
15
10
20
Psychiatria
2

ZAL-O

Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
16
14
20
Rehabilitacja w położnictwie, neatologii i ginekologii
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Samokształcenie
Wykład
14
20
16
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
4
EGZ
Zajęcia praktyczne
80
VI - Praktyka
Położnictwo i opieka położnicza (3 tyg.)
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (3 tyg.)
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo
1
ZAL
ZAL-O
ZAL
Wykład
Seminarium
Samokształcenie
15
10
15
III - Kierunkowe
Chirurgia (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Ginekologia i opieka ginekologiczna (2 tyg.)
4
EGZ
Zajęcia praktyczne
80
Podstawowa opieka zdrowotna
2
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Samokształcenie
20
20
30
Podstawowa opieka zdrowotna (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
5
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Samokształcenie
10
90
Psychiatria (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
VI - Praktyka
Anestezjologia i stany zagrożenia życia (1 tydz.)
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Chirurgia (1 tydz.)
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Ginekologia i opieka ginekologiczna (5 tyg.)
5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
200
Podstawowa opieka zdrowotna (2 tyg.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
80
Psychiatria (1 tydz.)
1
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
SUMA
30,0