Położnictwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Położnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomia* 1/2
2
Embriologia i genetyka
2
ZAL
ZAL
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
10
10
20
20
Fizjologia*1/2
1,5
Pedagogika (Nauki H/S)
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
20
Psychologia
2,5
Socjologia
1,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
20
30
Zdrowie publiczne* 1/2
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
18
30
III - Kierunkowe
Podstawy opieki położniczej* 1/2
11,5
Promocja zdrowia
1
VI - Praktyka
Podstawy opieki położniczej (2 tyg.) 1/2
4
Promocja zdrowia (1/2 tyg.)
1
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomia* 2/2
1
Biochemia i biofizyka
1,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
10
10
25
Fizjologia* 2/2
1,5
Mikrobiologia i parazytologia
1,5
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
20
10
20
20
Patologia
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
15
20
25
Zdrowie publiczne* 2/2
1
III - Kierunkowe
Filozofia i etyka zawodu położnej (Nauki H/S)
3
Podstawy opieki położniczej (2 tyg.)
4
Podstawy opieki położniczej * 2/2
2,5
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
4
Techniki położnicze i prowadzenie porodu*
3
VI - Praktyka
Podstawy opieki położniczej (2 tyg.)
2
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
2
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Farmakologia
2
Radiologia
1
III - Kierunkowe
Badania fizykalne
2
Dietetyka
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
30
15
15
Neonatologia i opieka neonatologiczna
3
ZAL
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
20
25
30
Neonatologia i opieka neonatologiczna (2 tyg.)
4
Położnictwo i opieka położnicza (1 tydz.)
2
Położnictwo i opieka położnicza*
1
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2tyg.)
4
Techniki położnicze i prowadzenie porodu*
4
VI - Praktyka
Neonatologia i opieka neonatologiczna (2 tyg.)
2
SUMA
28,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski 3/3
1,5
Technologie informacyjne
2
III - Kierunkowe
Badania naukowe w położnictwie
1,5
Choroby wewnętrzne
2
Choroby wewnętrzne (1tydz.)
2
Język migowy
0,5
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
2
ZAL
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
20
20
25
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (1 tydz.)
2
EGZ
Zajęcia praktyczne
40
Położnictwo i opieka położnicza (2 tyg.)
4
Położnictwo i opieka położnicza*
3
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2tyg.)
4
VI - Praktyka
Choroby wewnętrzne (1tydz.)
1
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (1 tydz.)
1
Położnictwo i opieka położnicza (2 tyg.)
2
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (4 tyg.)
4
SUMA
32,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anestezjologia i stany zagrożenia życia
2
Anestezjologia i stany zagrożenia życia (1 tydz.)
2
Chirurgia
2
Ginekologia i opieka ginekologiczna (1 tydz.)
2
Ginekologia i opieka ginekologiczna*
7
Podstawy ratownictwa medycznego
1
Psychiatria
2
Rehabilitacja w położnictwie, neatologii i ginekologii
2
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
4
VI - Praktyka
Położnictwo i opieka położnicza (3 tyg.)
3
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (3 tyg.)
3
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo
1
III - Kierunkowe
Chirurgia (1 tydz.)
2
Ginekologia i opieka ginekologiczna (2 tyg.)
4
Podstawowa opieka zdrowotna
2
Podstawowa opieka zdrowotna (1 tydz.)
2
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
5
Psychiatria (1 tydz.)
2
Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (1 tydz.)
2
VI - Praktyka
Anestezjologia i stany zagrożenia życia (1 tydz.)
1
Chirurgia (1 tydz.)
1
Ginekologia i opieka ginekologiczna (5 tyg.)
5
Podstawowa opieka zdrowotna (2 tyg.)
2
Psychiatria (1 tydz.)
1
SUMA
30,0