Położnictwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Położnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomia* 1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
30
Embriologia i genetyka
2
ZAL
ZAL
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
10
10
20
20
Fizjologia*1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
20
Język angielski
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
20
30
Psychologia
2
ZAL
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
30
30
Socjologia
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
10
20
30
Zdrowie publiczne
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
18
30
III - Kierunkowe
Podstawy opieki położniczej* 1/2
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
60
50
70
Promocja zdrowia
2
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
20
20
Zakażenia szpitalne
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
20
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
26,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomia* 2/2
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
20
Biochemia i biofizyka
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
20
Fizjologia* 2/2
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
20
Język angielski
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Mikrobiologia i parazytologia
2
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
20
10
20
20
Patologia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
20
20
III - Kierunkowe
Etyka zawodu położnej
2
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
20
30
Organizacja pracy położnej
1

ZAL-O
Seminarium
Wykład
20
10
Podstawy opieki położniczej * 2/2
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
80
40
20
20
Techniki położnicze i prowadzenie porodu*
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
80
20
40
10
SUMA
24,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski 2/3
1,5
II - Podstawowe
Farmakologia
2
ZAL
ZAL-O
EGZ
Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
15
15
30
Radiologia
1
III - Kierunkowe
Badania fizykalne
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
30
20
Dietetyka
2
Neonatologia i opieka neonatologiczna
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
80
20
20
30
Położnictwo i opieka położnicza*
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
10
20
Techniki położnicze i prowadzenie porodu*
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
20
40
30
10
80
SUMA
20,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski 3/3
1,5
III - Kierunkowe
Badania naukowe w położnictwie
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
Choroby wewnętrzne
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
20
30
Choroby wewnętrzne (1tydz.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
20
20
25
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (1 tydz.)
2
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
Położnictwo i opieka położnicza*
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
80
10
25
20
SUMA
23,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anestezjologia i stany zagrożenia życia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
20
30
Chirurgia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
30
Ginekologia i opieka ginekologiczna*
4
ZAL
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
Zajęcia praktyczne
10
60
20
30
40
Podstawy ratownictwa medycznego
1
Psychiatria
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
20
20
Rehabilitacja w położnictwie, neatologii i ginekologii
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
20
Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)
2
SUMA
26,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Ginekologia i opieka ginekologiczna (2 tyg.)
2,5
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
80
Podstawowa opieka zdrowotna
1
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
20
20
40
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Psychiatria (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (1 tydz.)
2
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
SUMA
30,5