Chemia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Chemia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w chemii
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Fizyka z elementami biofizyki
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
60
Matematyka
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
III - Kierunkowe
Chemia ogólna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
75
Obliczenia chemiczne I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Moduł I
0
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
24,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
45
II - Podstawowe
Metody statystyczne
0
Podstawy przedsiębiorczości
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Obliczenia chemiczne II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy chemii analitycznej
0
IV - Specjalnościowych
Postawy technologii chemicznej I
9
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
105
SUMA
19,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0