Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1

2020Z

Kod przedmiotu0000SX-MHS30I
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria, wiedza o społeczeństwie
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówPodjęte zostaną następujące zagadnienia: koncepcja państwa i jego przymioty, wybrane koncepcje społeczności politycznej, idea społeczeństwa obywatelskiego, idea partycypacji jako warunku społeczeństwa obywatelskiego, idea sfery prywatnej i publicznej.
Cel kształceniaPrezentacja idei społeczeństwa obywatelskiego i jego zasadniczych przejawów
Literatura podstawowa1) Calhoun C., Społeczeństwo obywatelskie a sfera publiczna, t. 3, Roczniki Nauk Społecznych, 2011, s. 9-27 2) Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Toruń, 2012 3) Załęski P.S., Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń, 2012
Literatura uzupełniająca1) Bokajło W, Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław, 2001
UwagiBrak