Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2020Z

Kod przedmiotu2000SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Pojęcie własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenie praw autorskich(plagiat i piractwo intelektualne).
Cel kształceniaZapoznanie studenta z regulacjami w zakresie prawa własności intelektualnej - zasadami, pojęciami, wybranymi procedurami.
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2018 2) M. Załucki , Prawo własności intelektuanej. Repetytorium, Wyd. Difin, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi