Biochemia

2021L

Kod przedmiotu86S1-BIOCH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kączkowski L, Podstawy biochemii, WNT, 2012 2) Streyer L, Biochemia, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi