Chemia analityczna

2020L

Kod przedmiotu86S1-CHEMAN
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna 1 i 2, PWN Warszawa, 2009 2) Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R., Współczesna chemia analityczna, PWN Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi