Chemia fizyczna - obliczenia

2020L

Kod przedmiotu86S1-CHFOB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa, Andrzej Olszowski, Chemia fizyczna. Obliczenia fizykochemiczna, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi