Diagnostyka chemiczna

2021Z

Kod przedmiotu86S1-DIACHEM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołyszejko-Stefanowicz L. (red.), Ćwiczenia z biochemii, PWN, 2003 2) Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, PWN, 2018 3) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi