English in chemistry

2022L

Kod przedmiotu86S1-ENGINCH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Romain Elsair, Fundamentals of Chemistry, Romain Elsair & Ventus Publishing ApS , 2016 2) Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl, Chemistry, t. 9th ed., Cengage Learning, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi