Metody separacyjne

2021L

Kod przedmiotu86S1-MESEP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J., Podstawy chromatografii, PWN Warszawa, 2017 2) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi