Metody statystyczne

2020Z

Kod przedmiotu86S1-MESTA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J. Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami, UWM Olsztyn, 2003, s. 129 2) Czermiński J.B., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne dla chemików, PWN Warszawa, 1986, s. 446 3) Miller J., Miller J. , Statystyka i chemometria w chemii analitycznej, PWN Warszawa, 2016, s. 346
Literatura uzupełniająca
Uwagi