Moduł II

2021L

Kod przedmiotu86S1-MOD2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi