Obliczenia chemiczne I

2020Z

Kod przedmiotu86S1-OCH1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Galus Z. , Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, WN PWN, 2013 2) Warnke Z. (red.), Obliczenia z chemii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi