Obliczenia chemiczne II

2020L

Kod przedmiotu86S1-OCH2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zbigniew Galus, Ćwiczenia rachunkowe z chemii amalotycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi