Podstawy analizy instrumentalnej

2021Z

Kod przedmiotu86S1-PAIN
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walenty Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi