Podstawy chemii fizycznej I

2020L

Kod przedmiotu86S1-PCHF1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krzysztof Pigoń, Zdzisław Róziewicz, Chemia Fizyczna, Podstawy Fenomenologiczne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 2) Peter William Atkins, Podstawy chemii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi