Podstawy chemii fizycznej II

2021Z

Kod przedmiotu86S1-PCHF2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krzysztof Pigoń, Zdzisław Róziewicz, Chemia fizycza, Podstawy fenomenologiczne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 2) Krzysztof Pigoń, Zdzisław Róziewicz, Chemia fizyczna, Fizykochemia molekularna, t. 2, Wydawnictwo naukowe PWN, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi