Podstawy chemii organicznej I

2020L

Kod przedmiotu86S1-PCHO1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia Organiczna, PWN, 2010 2) Mastalerz P., Chemia Organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, 2000 3) McMurry J., Chemia Organiczna, t. 1-5, WN PWN, 2017 4) Vogel A., Preparatyka Organiczna, WNT, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi