Podstawy chemii organicznej II

2021Z

Kod przedmiotu86S1-PCHO2
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia Organiczna, PWN, 2010 2) Mastalerz P., Chemia Organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, 2000 3) McMurry J., Chemia Organiczna, t. 1-5, WN PWN, 2017 4) Vogel A., Preparatyka Organiczna, WNT, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi