Podstawy przedsiębiorczości

2020L

Kod przedmiotu86S1-PODPRZE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Markowski W., ABC small business'u, Marcus, 2016, s. 528 2) Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Onepress, 2013, s. 680 3) Sobiecki R (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, 2004, s. 223 4) Ćeślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 443 5) Sieńczyło-Chlabicz J, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki komentarz, C.H.Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi