Praca licencjacka

2022L

Kod przedmiotu86S1-PRACALIC
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zenderowski R., Praca magisterska - Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDEWU Warszawa, 2011 2) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską doktorską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012 3) Węglińska N., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Impuls Warszawa, 2010 4) ., Literatura z zakresu pracy dyplomowej, ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi