Praktyka kierunkowa I

2021L

Kod przedmiotu86S1-PRAKTKIE1
Punkty ECTS 18
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne w chemii, Fizyka z elementami biofizyki, Chemia ogólna, Obliczenia chemiczne, Podstawy chemii analitycznej, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Podstawy przedsiębiorczości, Podstawy chemii fizycznej, Chemia fizyczna - obliczenia, Podstawy chemii organicznej, Biochemia,
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z kryteriami doboru miejsc odbywania praktyki, zasadami oraz ramowym programem praktyki, harmonogramem przygotowań i przebiegu praktyki. Wskazanie na problemy wynikających z odbywania praktyki.
Opis wykładówPrzedstawienie zasad i problemów w przygotowaniu do praktycznego podjęcia pracy w zawodzie
Cel kształceniaCelem praktyk jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych nabytych na zajęciach dydaktycznych; zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych i poszerzenie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu laboratoriów chemicznych oraz zapoznanie się z procesami chemicznymi stosowanymi w przedsiębiorstwach; przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej, do oczekujących ich zadań oraz ułatwienie adaptacji w zawodzie.
Literatura podstawowa1) ., Akty prawne, instrukcje, wewnętrzne zarządzenia i regulaminy, ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi