Specjalizacyjne seminarium licencjackie

2022L

Kod przedmiotu86S1-SSL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sirojć Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów. , Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2009 2) Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Żak, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi