Technologie informacyjne w chemii

2020Z

Kod przedmiotu86S1-TIWCH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępneobsługa oprogramowania Microsoft w stopniu podstawowym.
Opis ćwiczeńSystem operacyjny WINDOWS. Edytor tekstów – MS WORD. Arkusz kalkulacyjny – MS EXCEL. Programy prezentacyjne – POWER POINT. Programy wspomagające prezentację struktur chemicznych oraz reakcji chemicznych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat wykorzystania podstawowych programów komputerowych do informatycznego wsparcia różnych sfer działalności z zakresu chemii.
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie , UWM Olsztyn, 2002, s. 170 2) Gołaszewski J., Klasa A., Jakubiuk P., Borusiewicz A., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Przewodnik do ćwiczeń z informatyki na kierunkach przyrodniczych, UWM Olsztyn, 2002, s. 132
Literatura uzupełniająca1) Miller J., Miller J., Statystyka i chemometria w chemii analitycznej, PWN Warszawa, 2016, s. 346
Uwagibrak