Toksykologia

2022Z

Kod przedmiotu86S1-TOKSYK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piotrowski J.K. (red.). , Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych, WNT, 2006 2) Seńczuk W,. (red.) , Toksykologia współczesna, PZWL Warszawa, 2006 3) Adomas B., Murawa D., , Ćwiczenia z toksykologii środowiska, UWM Olsztyn, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi