Analityka i diagnostyka chemiczna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Chemia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w chemii
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Fizyka z elementami biofizyki
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
Matematyka
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
60
30
Metody statystyczne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
0
15
III - Kierunkowe
Chemia ogólna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
75
30
Obliczenia chemiczne I
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Podstawy chemii analitycznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Podstawy przedsiębiorczości
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Chemia fizyczna - obliczenia
3
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Obliczenia chemiczne II
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Podstawy chemii fizycznej I
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Podstawy chemii organicznej I
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Chemia analityczna
9
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
105
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Podstawy analizy instrumentalnej
9
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
105
30
Podstawy chemii fizycznej II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Podstawy chemii organicznej II
8
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
75
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnostyka chemiczna
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
15
Moduł I
3
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
45
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biochemia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Metody separacyjne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł II
3
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
45
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa I
18

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
480
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Toksykologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł III
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł IV
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium licencjackie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
45
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa II
18

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
480
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
English in chemistry
3
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
45
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł V
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł VI
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł VII
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł wydziałowy I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł wydziałowy II
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Praca licencjacka
10
ZAL
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium licencjackie
2
SUMA
30,0