Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarme

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedsiębiorczość w agrobiznesie
1
ZAL-O
Wykład
15
Repetytorium z matematyki
1
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w inżynierii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Grafika inżynierska
4
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
Wykład
15
15
15
Matematyka I
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
45
30
Techniki laboratoryjne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Materiały konstrukcyjne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy agrotechnologii
4
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
15
15
15
Podstawy produkcji rolniczej
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Podstawy technik wytwarzania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Matematyka II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Fizyczne właściwości materiałów biologicznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Mechanika
6,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
45
Podstawy metrologii technicznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy produkcji leśnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy przetwórstwa spożywczego
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Elektrotechnika
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Maszyny rolnicze i ogrodnicze
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Technika cieplna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Techniki programowania
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Technologie precyzyjne w rolnictwie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Teoria eksperymentu z elementami statystyki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Teoria maszyn i mechanizmów
3
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
15
Wytrzymałość materiałów
4
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Algorytmy i metody numeryczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Budowa i teoria ruchu pojazdów
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Elektronika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Inżynieria procesowa
2,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
15
Maszyny leśne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy automatyki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn
4
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
15
Technika ochrony roślin
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Inżynierskie środowiska obliczeniowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Napędy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach rolniczych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Podstawy eksploatacji maszyn
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Silniki spalinowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych
5,5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot dyplomujący 2
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot dyplomujący 3
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Mechanizacja pozyskiwania biomasy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Mechanizacja prac urządzeniowych i komunalnych
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Mechatronika pojazdów i maszyn rolniczych
3,5
Metodyka wykonywania prac dyplomowych
1
ZAL-O
Wykład
15
Projektowanie systemów technicznych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie upraw w szkółkach
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
6
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
30
15
30
Wspomaganie informatyczne rolnictwa precyzyjnego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 4
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot dyplomujący 5
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot dyplomujący 6
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa – projekt inżynierski
15
ZAL-O
Inne zajęcia
30
Projektowanie procesów technologicznych w rolnictwie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru
2
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 7
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Przedmiot dyplomujący 8
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0