Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Psychologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozofia
3
ZAL-O
Wykład
30
Logika
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Biologiczne podstawy zachowania
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia myśli psychologicznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawowe umiejętności psychologiczne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Wprowadzenie do psychologii
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Podstawy metodologii badań społecznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy socjologii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Umiejętności akademickie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Emocje i motywacje
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy statystyki
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Procesy poznawcze
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia ewolucyjna
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0