Biologiczne podstawy zachowania

2021Z

Kod przedmiotu91SJP-BPZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBiologiczna perspektywa w wyjaśnianiu zachowania i genetyka zachowania. Budowa mikroskopowa tkanki nerwowej i glejowej. Przewodnictwo nerwowe. Podstawy neuroanatomii: struktura mózgu i CUN. Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego. Neuroanatomiczne i fizjologiczna podstawy procesów percepcyjnych - wzrok, słuch, zmysły mechaniczne. Biologiczne podstawy uwagi, czynności ruchowych, zachowań emocjonalnych.,ĆWICZENIA:Metody wizualizacji struktur mózgowia: CT, MRI i inne. Teoria synaptyczna budowy i funkcji OUN. Plastyczność po uszkodzeniu mózgu. Uczenie się i warunkowanie. Czynności ochronne. Choroby układu piramidowego, pozapiramidowego, polineuropatie. Regulacja nastroju.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kalat, J.W., Biologiczne podstawy psychologii , PWN, 2011 2) Sadowski, B. , Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, 2009 3) Walsh, K., Darby, D...., Neuropsychologia kliniczna, GWP, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi