Historia myśli psychologicznej

2021Z

Kod przedmiotu91SJP-HMP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFilozofia
Wymagania wstępneWiedza z obszaru filozofii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówFilozoficzne źródła psychologii. Świadomość w badaniach Wundta. Psychologia postaci. Strukturalizm. Funkcjonalizm. Psychologia postaci. Behawiorystyczny przedmiot badań. Psychoanaliza i neopsychoanalitycy. Człowiek w psychologii poznawczej. Humanistyczny nurt w psychologii. Psychologia na przełomie XX i XXI wieku. Historia psychologii w Polsce; okres przednaukowy, szkoła lwowska i warszawska, okres powojenny i współczesny.,ĆWICZENIA:Okres psychofizyki i psychofizjologii wstępem do psychologii eksperymentalnej. Początki badania różnic indywidualnych. Rozwój psychologii uczenia się i wychowawczej. Pierwsze pracownie psychologiczne w Polsce i obecny przedmiot badań.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z kształtowaniem się myślenia psychologicznego o człowieku na przestrzeni wieków.
Literatura podstawowa1) Benjamin L. T. , Historia współczesnej psychologii., PWN, 2008 2) Jaroszewski M. G., Historia myśli psychologicznej., PWN, 1987 3) Lück H. E. , Historia psychologii: orientacje, szkoły, kierunki rozwoju. , Vizja Press & IT, 2008 4) Rzepa T., Dobroczyński D., Historia polskiej myśli psychologicznej /wydanie nowe/, PWN, 2019
Literatura uzupełniająca1) Pieter J., wyd. PWN, Historia psychologii. , 1972r., tom 2) Rzepa, T., Dobroczyński, B. , wyd. PWN, Historia polskiej myśli psychologicznej: gałązki z drzewa Psyche. , 2009r., tom 3) Schultz D. P., Schulz S. E. , wyd. Wyd.UJ, Historia współczesnej psychologii., 2008r., tom
Uwagi