Psychologia ewolucyjna

2021L

Kod przedmiotu91SJP-PSE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe założenia psychologii ewolucyjnej. Działanie doboru naturalnego. Modularny model architektury poznawczej. Ewolucyjna psychologia poznawcza. Ewolucja a postrzeganie świata. Ewolucyjnie uwarunkowane wyznaczniki atrakcyjności. Strategie doboru partnera. Różnice międzypłciowe w perspektywie ewolucyjnej. Wyjaśnienie psychologii ewolucyjnej dotyczące wymiany społecznej,ĆWICZENIA:Ewolucyjne podłoże kultury. Zachowania prospołeczne - uzasadnienie ewolucyjne. Zagadnienie altruizmu i współpracy w odniesieniu do psychologii ewolucyjnej. Religia i moralność z perspektywy psychologii ewolucyjnej. Ewolucyjna psychologia rozwoju. Ewolucyjna psychologia kliniczna i sądowa. Przemoc a namiętność? Czemu miłość może prowadzić do zbrodni? Monogamia – ludzka natura czy społecznie użyteczny mit?
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buss, D., Ewolucja pożądania. Strategie doboru seksualnego ludzi,, GWP, 2000 2) Łukasik, A. , Ewolucyjna psychologia umysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007 3) Żywiczyński, P., & Wacewicz, S., Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi